Admin 24|7

Inloggen

Mijn gegevens

Naam
Gebruikersnaam

Toestemming AVG

Hierbij machtig ik als rechtmatige vertegenwoordiger van deze onderneming, ADMIN247 en haar gelieerde zaken partners om kennis te nemen van de gegevens die ik in deze portaal vastleg. Ik heb het recht om bij twijfel van het gebruik van deze gegevens, mijn machtiging in te trekken. Tevens heb ik kennis genomen van de privacy verklaring van ADMIN247.

Door de vink te zetten bij deze machtiging, geef ik ADMIN 247 en haar gelieerde zaken partners toestemming om mijn gegevens te gebruiken die relevant is voor het voeren van de boekhouding, aangifte van persoonlijke en bedrijfsbelastingen voorzover dit voor mij van toepassing is.

Ik begrijp daarbij ook dat ADMIN 247 mijn persoonlijke gegevens niet openbaar zal maken aan derden partijen zonder mijn uitdrukkelijke toestemming.

Algemeen

Fiscaal

Categorie Totaal

Er zijn op dit moment geen kasboeken beschikbaar.

Beginsaldo:
Eindsaldo:

Let op! Eindsaldo kas kan niet negatief zijn! Controleer of je alles hebt ingevoerd.
Indien terecht gebruik omschrijving kasverschil om verschil met getelde kasgeld aan te sluiten.

Datum Omschrijving Categorie Bedrag BTW Wijzigen Verwijderen

Tel je kasgeld en klopt dit met dit saldo?
Nee, controleer je geld of de mutaties!
Anders neem een regel kasverschil op!

Categorie Totaal

Er zijn op dit moment geen declaratieformulieren beschikbaar.

Datum Omschrijving Categorie Project Bedrag BTW Betaalwijze Wijzigen Verwijderen